Box.net - jedan od naših najboljih košnica na mreži za najbolju internetsku razmjenu datoteka - upravo je izdao svoju besplatnu aplikaciju za iPhone i iPod touch. Sada možete lako pristupiti datotekama kolaboracije i pregledavati Word, Excel, PowerPoint i PDF dokumente s vašeg Box.net računa u pokretu sa svog iPhonea.

Preporučujemo Izbor Urednika