Linux Journal ima lijepu, kratku retrospektivu na 17. nedjelju Linux kernela, koja je započela kao pokušaj Linusa Torvaldsa da replicira MINIX OS. Imate stoljetnu priču o vašem prvom iskustvu s Linuxom? Pridružite se zakašnjeloj proslavi u komentarima.

Preporučujemo Izbor Urednika