Webapp Mint.com za osobne financije završio je beta razvoj i sada nudi mnoštvo novih značajki. Prije odlaska iz beta verzije, samo je mali broj testnih korisnika imao pristup značajkama praćenja ulaganja. Sada svi korisnici mogu pratiti investicijska vozila poput računa IRA, 401k i 529. Odjeljak 401k je poboljšan i sad uključuje podršku za praćenje prošlih i sadašnjih 401k računa. Najistaknutija promjena je ona koju su korisnici najviše zatražili: mogućnost definiranja vlastitih kategorija transakcija, umjesto oslanjanja na unaprijed definirane kategorije koje pruža Mint. Za više informacija o Mint-u, pogledajte našu turneju sa snimkama zaslona iz početka ove godine.

Mint.com [putem TechCrunch]

Preporučujemo Izbor Urednika