Windows / Mac / Linux: Programski jezik koji je vjerojatno uveo više ljudi u beskonačne petlje nego bilo koji drugi, Microsoft BASIC 6502 za Commodore 64, sada je dostupan kao skriptni jezik za mnoge moderne strojeve. Za što biste ga mogli koristiti? Koga briga! Fortran i Cobol i danas su u upotrebi, pa se zasigurno može naći neko početno, ali dostojanstveno djelo za bivšu zvijezdu koja je konačno otkrivena, a la Sunset Boulevard . Besplatna binarna preuzimanja dostupna su za Windows i Mac, izvorni kod za Linux.

Commodore BASIC kao skriptni jezik za UNIX i Windows - sada Open Source [pagetable.com]

Preporučujemo Izbor Urednika