Windows / Mac / Linux: Jedan ključ, siguran alat za dijeljenje datoteka, namjerava zamijeniti FTP prijenose kao sigurniji i jednostavniji način za prijenos datoteka između suradnika, klijenata i bilo koga drugog za koga je nesiguran FTP veza može biti problem. Jedan ključ [ Uredi: Sad se nalazi kao HostedFTP.com i koristi Amazon S3 pohranu] instalira se kao Java aplet iz vašeg preglednika i otvara alatnu traku koja pruža funkciju povlačenja i ispuštanja za prijenos datoteka na poslužitelj jednog ključa. Nakon toga web stranica alata omogućuje vam postavljanje dozvola i dijeljenje na pojedinim datotekama. Plaćate za dijeljenje datoteka putem Single Wrench-a, oko 5 USD po GB, a postoje minimalne mjesečne naknade za pohranu. Za malo poduzeće ili IT odjel koji traže način oko FTP-a i složenije dijeljenje datoteka, međutim, jedan bi ključ mogao biti vrijedan pogleda. Pritisnite donju vezu "via" radi detaljnijeg pregleda usluge How-To Geek.

Jedan ključ [putem geek-kako]

Preporučujemo Izbor Urednika