Prethodno spomenuti zadaća trener zadataka sada je dostupan u samostalnoj, prijenosnoj verziji, pogodnoj za uzimanje vaših zadataka (i podskupa) zajedno s vama na pogonu palcem. Ažuriranje: Prijenosni trener trenera dostupan je, ali upravo je jučer ažuriran. [preko]

Preporučujemo Izbor Urednika