Zoho Mail, internetski klijent e-pošte koji je u privatnoj beta verziji u uredskom paketu Zoho sada je javno dostupan. Oni koji imaju instalirane Zoho račune i Google Gears primijetit će da možete pritisnuti tipku "Van mreže" kako biste preuzeli unaprijed postavljeni broj poslanih poruka pošte i pristigle pošte i odgovorili na njih za slanje kada se vratite na mrežu. Zoho Mail sadrži i tradicionalne mape i razvrstavanje naljepnica, ili upotrebu oboje, i POP uvoz / izvoz, s IMAP pristupom obećanim u skoroj budućnosti. Zoho Mail je besplatna usluga, zahtijeva prijavu kod Zoho-a.

Zoho Mail [putem ReadWriteWeb]

Preporučujemo Izbor Urednika